اخرین نیاز های پژوهشی دستگاه های دولتی
مشاهده همه
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | کویر تایر
صدای لاستیگ

اعتبار طرح
1500000 تومان
سوالات متداول
مشاهده همه
کلیه پیشنهادات پژوهشی دریافت شده درکمیته ابتدا توسط کارشناسان مربوطه از جنبه‌های مختلفی نظیر سودمندی پروژه، سابقه تحقیق در ایران و جهان، متدولوژی تحقیق و غیره بررسی شده و سپس در کمیته‌های تخصصی ذیربط بصورت فنی و تخصصی مورد بحث و بررسی بیشتر قرار گرفته و نهایتاً قبول، مردود و یا قبول مشروط می‌شود. همچنین در صورت نیاز از سازمانها و مراجع ذیربط در خصوص محتوای پروژه پیشنهادی استعلام بعمل می‌آید. معمولاً کل مدت زمان این فرایندها از دوماه فراتر نمی‌رود.