کمیته فناوری و نوآوری استان

کمیته فناوری و نوآوری استان

جلسه کمیته فناوری و نوآوری استان ذیل کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری استان خراسان جنوبی به میزبانی دانشگاه بیرجند روز چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه 1400 ساعت 10 الی 12 برگزار گردید.

در این جلسه مباحث در خصوص خط مشی کمیته، حمایت از طرح‌های فناورانه و نوآورانه و منابع مالی کمیته به شور گذارده و تصمیماتی جهت پیشنهاد به کارگروه اتخاذ گردید.

نظرات: