فراخوان اولويت‌های پژوهشی مصوب شورای برنامه‌ريزی و توسعه استان

فراخوان اولويت‌های پژوهشی مصوب شورای برنامه‌ريزی و توسعه استان

اولويت هاي پژوهشي استان در سال 1399 از محل باقي مانده اعتبارات بند (ز) تبصره 9 قانون بودجه سال 1399 به تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان رسيده است.

به اطلاع كليه پژوهشگران و محققين ، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي دولتي و غير دولتي ، موسسات پژوهشي و فناوري داراي مجوز از وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مجلس شوراي اسلامي و همچنين شركت هاي دانش بنيان مي رساند :

اولويت هاي پژوهشي استان در سال 1399 از محل باقي مانده اعتبارات بند (ز) تبصره 9 قانون بودجه سال 1399 به تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان رسيده است.

نظرات: