جلسه کمیته پژوهش استان

جلسه کمیته پژوهش استان

نخستین جلسه کمیته پژوهش استان خراسان جنوبی روز سه شنبه 28 اردیبهشت ماه ساعت 10 الی 12 به میزبانی دانشگاه بیرجند و حضور اعضا به دبیری جناب آقای دکتر حمیدرضا نجفی برگزار گردید.

در این جلسه اولویت‌های پژوهشی پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی در سال 1400 مورد بررسی قرار گرفت و عناوین منتخب  از بین 65 موضوع واصل شده تعیین گردید.

نظرات: