برگزاری دومین جلسه کمیته فناوری و نوآوری استان خراسان جنوبی

برگزاری دومین جلسه کمیته فناوری و نوآوری استان خراسان جنوبی

دومین جلسه کمیته فناوری و نوآوری استان خراسان جنوبی به میزبانی دانشگاه بیرجند و دبیری آقای دکتر حمیدرضا نجفی معاون پژوهش، فناوری و نوآوری 19اسفندماه 1399 ساعت 10:00 الی 11:30 برگزار گردید.

در این جلسه در خصوص تعیین اعضای اصلی کمیته، پیشنهاد شرح وظایف و اعتبارات لازم بحث و تبادل نظر صورت‌گرفت. بر اساس رای‌گیری صورت‌گرفته اعضای اصلی کمیته به شرح زیر انتخاب شدند:

  1. معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان جنوبی(دفتر برنامه‌ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری)
  2. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان
  3. دانشگاه بیرجند(دبیر کمیته)
  4. پارک علم و فناوری استان
  5. دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
  6. اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان
  7. اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات استان
  8. اداره کل آموزش و پرورش
  9. مرکز تحقیقات و آموزش منابع کشاورزی
نظرات: